Responsive image
Menu

วิธีการสั่งซื้อสินค้า


วิธีการสั่งซื้อสินค้า กับ PhuketEshop.com

1.เลือกสินค้าที่ต้องการ หากต้องการดูรายละเอียดให้คลิกที่ปุ่ม รายละเอียดและหากต้องการซื้อสินค้าให้คลิกที่ปุ่มซื้อเลย

2.ถ้าเลือกสินค้าแล้วถ้าหากจะเปลี่ยนใจ ให้ยกเลิกสินค้าโดยกดปุ่มลบ

3.เมื่อกดปุ่มลบแล้ว จะมีการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการลบสินค้าผิดพลาด

4.สมัครสมาชิกก่อน ก่อนเลือกซื้อสินค้า

5.เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ จะมีปุ่มให้ยืนยันการสมัครสมาชิกอีกครั้ง

6.เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ตรวจสอบที่อยู่หรือแก้ไขที่อยู่ จัดส่งสินค้าได้ตามกำหนด แล้วกดยืนยันคำสั่งซื้อได้เลย

8.เมื่อสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้นจะปรากฎดังรูป

9.ตรวจสอบอีเมลล์อีกครั้ง เพื่อยืนยันสินค้าและจำนวนเงินที่สั่งอีกครั้ง

10.หลังจากการเข้าสู่ระบบการตรวจสอบประหวัติการสั่งซื้อแล้ว ควรตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อก่อนแจ้งโอนเงินทุกครั้ง

11.จะขึ้นลายละเอียดใบสั่งซื้อ

12.จะมีการแจ้งโอน เมื่อลูกค้าโอนเงินเรียบร้อยแล้ว