Responsive image
Menu

ช่องทางการชำระเงิน


ช่องทางที่ 1 โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร
:
ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)
ชื่อบัญชี
:
 ภูเก็ต อีช๊อป
เลขที่บัญชี
:
 993-226023-3
สาขา
:
 โรบินสัน โอเชี่ยน ภูเก็ต
ประเภท
:
 ออมทรัพย์
หากโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งโอนเงินได้ที่
1. ในระบบ เมนูแจ้งชำระเงิน (Login เข้าระบบก่อน)
2. ผ่าน Email phuketeshop@gmail.com
3. Line id : phuketeshop
4. Facebook : http://www.facebook.com/phuketeshop
5. เบอร์โทรศัพท์ 081-9368111

** โดยการแจ้งโอนนั้น กรุณาระบุดังนี้
1. ธนาคารที่โอนเงิน
2. วันเวลาที่โอนเงิน
3. ยอดเงินที่โอน
4. เลขที่ใบสั่งซื้อ
หรือแนบใบโอนพร้อมบอกเลขที่ใบสั่งซื้อ