Responsive image
Menu

นโยบายการรับประกันสินค้า


นโยบายการรับประกันสินค้า


เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. สินค้าต้องซื้อจาก Phuket E-shop เท่านั้น

2. ทางร้าน ไม่รับเปลี่ยน หรือ รับคืนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน

3. ร้าน จะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากเกิดสภาพผิดปกติ เช่น เกิดรอยขีดเขียนเปรอะเปื้อน ที่ไม่อาจลบได้ หรือ รอยขีดข่วน, ถลอก, แตกหัก, บิ่น, ร้าว, ยุบ

  หรือสินค้าประเภทสิ้นเปลืองถูกแกะใช้

 

 

สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ คือสินค้าที่มีสภาพภายนอกผิดรูปแบบไปจากเดิม อาทิ เช่น

1. มีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรงได้แก่แตก, หัก, บิ่น ,งอ , ยุบ, เบี้ยว , ร้าว , ทะลุ ,มีบางส่วนขาดหายไป

2. มีสภาพซึ่ง ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ รักษาที่ไม่ถูกต้อง คราบน้ำ , มีรอยสนิม , ตะไคร่น้ำ , มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น

3. บัตรรับประกันที่ต้องใช้ (กรณีสินค้าบางประเภท) หรือสติ๊กเกอร์รับประกันของทางบริษัทฯ หรือของผู้ผลิต มีรอย, ฉีกขาด ,ลบเลือน

4. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า

5. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก ,ไฟเกิน , ฟ้าผ่า เป็นต้น

6. มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ

หมายเหตุ

 

  หากสินค้าเป็นสินค้าใหม่ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ซื้อ) และไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน  ทางร้าน ยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที  ยกเว้นอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทภายนอก อาทิ  จอ LCD , มอนิเตอร์ , สแกนเนอร์, ปริ้นเตอร์, UPS  และสินค้าที่รับประกันไม่ถึง 1 ปี

กรณีสินค้าที่มีปัญหาเป็นสินค้าภายใน 7 วัน (นับจากวันที่สั่งซื้อ) ที่ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันได้ และต้องเปลี่ยนสินค้าทดแทนด้วยรุ่นใกล้เคียงกันนั้น  ลูกค้าจะต้องนำอุปกรณ์ ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมด ส่งมาด้วย เช่น กล่อง,

โฟม, คู่มือ, ไดร์เวอร์ ฯลฯ