Responsive image
Menu

 

ภูเก็ต ทุ่มกว่า 24,000 ล้านบาท เนรมิตรถไฟรางเบา แก้ปัญหารถติด !

แชร์ / บอกต่อ

ภูเก็ต ทุ่มกว่า 24,000 ล้านบาท เนรมิตรถไฟรางเบา แก้ปัญหารถติด ความเร็วสูงสุด 100 กม./ชั่วโมง คาดเปิดใช้งานได้ปี 2564


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 มกราคม 2558 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 3 โครงการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต เส้นทางท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง–ห้าแยกฉลอง อ.เมืองภูเก็ต ซึ่งมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาในพื้นที่และภาคประชาชนกว่า 200 คนเข้าร่วม ว่า การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต เป็นการเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนจากสถานีรถไฟท่านุ่น จ.พังงา สู่บ้านท่าฉัตรไชย อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยใช้สะพานเทพกระษัตรีมุ่งหน้าไปตามทางหลวงหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) โดยก่อสร้างไปกลางเกาะกลางถนนจนถึงแยกทางหลวงชนบท ภก.3033 ซึ่งเป็นเส้นทางไปยังหาดไม้ขาว อ.ถลาง มุ่งหน้าไปตามถนนเทพกระษัตรีเลี้ยวขวาเข้าท่าอากาศยานภูเก็ตตามทางหลวงหมายเลข 4031 ขนานไปกับแนวทางวิ่ง (รันเวย์) โดยออกจากท่าอากาศยานภูเก็ตไปตามทางหลวงหมายเลข 4026 จนบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 402 โดยเลี้ยงขวาแล้วตรงไปจนถึงแยกถนนดอนจอมเฒ่า

นายพีระพล กล่าวต่อว่า จากนั้นแนวเส้นทางจะไปตามทางหลวงหมายเลข 402 จนไปบรรจบกับสามแยกบางคู โดยตรงไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเทพกระษัตรีเข้าสู่ตัวเมืองเทศบาลนครภูเก็ต จนถึงแยกถนนรัษฎาตรงไปตามถนนภูเก็ตเลี้ยวขวา ที่สี่แยกสะพานหินผ่านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ผ่านสะพานคลองเกาะผีเข้าสู่ถนนศักดิเดชไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4021 (ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก) แล้วซ้ายสี่แยกดาวรุ่งตรงไปห้าแยกฉลอง รวมระยะทาง 60 กิโลเมตร มีจำนวนสถานีให้บริการ 20 สถานี ได้แก่ สถานีท่านุ่น สถานีท่าอากาศยานภูเก็ต สถานีถลาง สถานีอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร สถานีเกาะแก้ว สถานีขนส่งผู้โดยสารภูเก็ตแห่งที่ 2 สถานีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต สถานีทุ่งคา สถานีเมืองเก่า สถานีวงเวียนหอนาฬิกา สถานีบางเหนียว สถานีห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต สถานีสะพานหิน สถานีศักดิเดช สถานีดาวรุ่ง สถานีวิชิต สถานีเจ้าฟ้าตะวันออก สถานีป่าหล่ายสถานีบ้านโคกโตนดและสถานีฉลอง

“โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต ได้มีการออกแบบให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายการเชื่อมต่อการเดินทางและเป็นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดด้วยการสร้างทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน สามารถบรรเทาปัญหาการคมนาคมขนส่งที่คับคั่งของ จังหวัดภูเก็ต และลดต้นทุนการขนส่งให้ถูกลงจากเดิมที่ใช้รถยนต์เป็นหลัก"

นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดรูปแบบการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนจำนวน 189 จุด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับรูปแบบการเดินทางเดิมในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย ซึ่งมีการออกแบบไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่ สัญญาณไฟจราจร เครื่องกั้นและปิดจุดตัดทางผ่าน (ทดแทนด้วยการกลับรถที่ทางแยก) ซึ่งระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสม คือ ระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT/Tramway)โดยออกแบบรองรับความเร็วสูงสุด 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีอัตราค่าโดยสารที่ 18 + 2.5 บาท/กม.ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจและการเงินของโครงการฯพบว่ามีความเหมาะสมในการลงทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจร้อยละ 23.78 มูลค่าการลงทุนประมาณ 24,000 ล้านบาท หากสามารถดำเนินการได้จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ประมาณปี 2564


ที่มา : thairath.co.thหมวดหมู่ ข่าวภูเก็ต / คำค้น ภูเก็ต

แชร์ / บอกต่อ

แสดงความคิดเห็น

Film ASUS ZENFONE 6 'FOCUS' Blue Light Cut
279 บาท
255 บาท
Film ASUS ZENFONE 6 'KAKUDOS' Blue Ligjht Cut
250 บาท
225 บาท
Film ASUS ZENFONE 6 'KAKUDOS' Tempered Glass
250 บาท
225 บาท
Film ASUS ZENFONE 5 'FOCUS' Blue Light Cut
239 บาท
215 บาท
Film ASUS ZENFONE 4.5 'FOCUS' ด้าน
125 บาท
100 บาท